ไปหน้าแรก

พระไตรปิฎก

คลิกตามหัวข้อเพื่ออ่าน:
การค้นหาเนื้อเรื่องหรือคำที่สนใจจากพระไตรปิฎกทุกเล่ม
 

ท่านจะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดและมีเกือบทุกเรื่องที่ท่านสงสัย ดีกว่าไปหาที่อื่น ให้ทำดังนี้

Download พระไตรปิฎกทุกเล่ม

ลง PC ของท่าน หลังจากนั้นให้แตกแฟ้มไปยัง Folder ที่ท่านต้องการ

เมื่อต้องการค้นหา ให้เปิดอ่านเล่มใดเล่มหนึ่งแล้ว กดปุ่ม CTRL + F หรือ ปุ่ม Find

ให้คลิกตามรูป

ให้ทำตามรูป